Zaalwacht

Zaalwacht en Afhangen

Onze vereniging maakt gebruik van zaalwachten, die de gang van zaken in de gaten houden en zorg dragen voor de algemene orde in de sporthal. Aan het beging van het seizoen wordt een schema opgesteld waarbij de senior-leden bij toerbeurt worden ingedeeld om de taak van zaalwacht te vervullen. Bij verhindering wordt verwacht dat men zelf voor een vervanger zorgt.

De taak van zaalwacht omvat onder meer:

  • Toezicht op schoeisel
  • Leiding bij het opbouwen en afbreken van de speelvelden
  • In werking stellen van de tijdklok
  • Aanspreekpunt voor nieuwe leden
  • Aan en uitmaken van de lampen in de sporthal

Daarnaast maakt onze vereniging gebruik van zg. Afhangers, bestaande uit enkele senior-leden, die zich hiervoor hebben opgegeven. Op het zaalwachtschema kan men tevens zien wie als afhanger is ingedeeld.

Enkele regels voor het afhangen:

  • De persoon die ingedeeld is als “afhanger” bepaald de veldbezetting.
  • Indien je een ronde niet mee wil spelen geef dat dan tijdig door aan de “afhanger” .
  • Als je een enkelspel, teamtraining of een bepaalde samenstelling wil spelen, geef dat dan tijdig door aan de “afhanger” .
  • De “afhanger” kan ook Tutti Frutti partijen inlassen.(jeugd met senioren).